Mine reaksjoner og følelser etter gjennomført Master NM har to ytterpunkter.

Svært lei meg for at ryttere veltet og ble skadet. 11 ryttere var involvert i velten i klasse M50 – 54. 2 ble på stedet karakterisert med alvorlig skade og 9 med moderate skader. Heldigvis ser det ut til å ha gått bedre enn fryktet med de fleste. fra denne velten. Vedkommende som ble hentet av luftambulansen med frykt for brud både i nakke og rygg, blir utskrevet i dag uten brudd eller andre skader enn noe i en finger. Har ingen melding om situasjonen for den andre som ble karakterisert som alvorlig skadd, men tar det som et godt tegn.

Dessverre fikk vi også en velt i feltet til M65-69. En rytter ble kjørt rett ned av en annen deltager og ligger på sykehus med brudd i skulder og lårhals.

FAKTA OM VELTENE

Det er mye adrenalin og høy puls hos enkelte etter slike hendelser. Jeg forstår at det kan medføre behov for å «blåse ut», og at ikke alle utsagn da stemmer med virkeligheten. Også media følger opp med beskrivelser som ikke stemmer med fakta. TV2 skriver f.eks at den store velten skjedde i en fart av 70-80 km/t i spurten. Virkeligheten er at velten skjedde på flat, rett og bred vei ca 100m etter nedoverbakken og før selve spurten ble dratt igang. Farten  kunne kanskje  være oppe på høyt 50-tall, og det var snakk om posisjonskamp som førte til kollisjon mellom rytterne.

Den andre velten skjedde på flat mark og i lav fart etter en oppoverbakke ved at en rytter kjørte rett inn i den som falt og ble skadet.

KRITIKK AV ARRANGØR FOR LØYPEVALG

Det er mange hensyn som må vurderes ved valg av løype. Selvfølgelig sikkerhetsrisikovurderin, som også vegmyndighetene krevde og fikk. Dessuten trafikksituasjon, egnet start og målområde, med garderober. For vår del var vi også avhengig av en samarbeidspartner som kunne stille med utdannede vakter i fellesstarløypa. Valget falt da på Løken og Høland UIL. Jeg ville gjort det samme valget om igjen. Et annet løypevalg ville hatt andre utfordringer og risikomomenter, som like gjerne kunne ha ført til velt og skader. Alle sykkelritt har med seg risiko for velt og skader, og til syvende og sist er det rytternes måte og takle utfordringene på som er avgjørende for om uhell skal skje eller ikke. Jeg kan ikke se at vår løype hadde uakseptable risikomomenter. Det var heller ikke vurderingen fra vegvesen, politi, NCF og sjefskommissær.

DET ANDRE YTTERPUNKTET AV FØLELSER

Jeg er stolt av Torshov SKs medlemmer og alle funksjonærene fra Høland UIL samt tid- og resultatsjef Jostein Tofte som i samarbeid gjennomførte et teknisk sett perfekt arrangement.

Når ulykken først var ute, var den raske reaksjonen og innsatsen fra ambulansepersonell og politi imponerende. Det samme gjelder vår sykepleier/sanitet, Heidi som kom raskt fram til den andre velten og fikk rekvirert ambulanse.

Jeg sender en stor takk til alle, og også til alle rytterne som sto for en rekke flotte prestasjoner. Til slutt takk også til våre to sponsorer, Cyclotel og Flower Direct.

Ivar Westby

rittleder